Norsk forbund for stein, saks, papir

NFSSP Lab

For at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor stein, saks, papir må mer til enn bare organiserte lag og regelmessige turneringer. Det er veldig naivt å tro at våre konkurrenter ikke gjør alt de kan for å vinne, og forbundets laboratorium gjør sitt for å knappe inn på forspranget. NFSSP Lab har tre virksomhetsområder:

Video og multimedia
Her utvikles det siste innen videoanalyse og lukket, sikker spilling over nettverk. Nyttig både for amatører som vil lære av mesterne, og for profesjonelle spillere som vil sørge for at papiret leveres akkurat i det riktige øyeblikket.

Psykologi og taktikk
Basert på The Martok-Singleton RPS Personallity Test søker vi å finne enda mer effektive profileringsverktøy, basert på norske forhold. Er du typen til å kaste en stein etter to sakser? Vi vet svaret.

Helse og kosthold
I tillegg til å komme med råd og vink for juniorspillere, utarbeider helse- og kostholdsavdelingen en egen spesialkomponert SSP-diett basert på norske råvarer. Denne vil brukes i fremtidige mesterskap.