NFSSP søker om VM i 2015 @ 07 Dec 2013
Onsdag ble det klart at NFSSP starter prosessen med å søke om VM til Oslo i 2015. Dette ble vedtatt på SSP-tinget med 11 mot 1 stemme.

- Oslo er verdens SSP hovedstad, og vi er villig til å ta utfordringen med å stille som søkerby for VM i 2014, dersom det er støtte for dette i idretten og i folket, sa Martin Giset, sportsdirektør i NFFSP under Åpen time.

Giset presiserte at Oslo må samarbeide nært med NFSSP i de videre utredninger. Mye av jobben som ble gjort for Oslos konsept i prosessen om et VM til Norge i 2014, vil kunne tas videre i denne prosessen. Men alle momenter krever nå et tett samarbeid med de aktuelle partene.

- Dette er et stort og viktig arrangement, det er et byutviklingsprosjekt og et miljøprosjekt, sier Giset.

President Pål Magnusson sier at tidslinjen med et eventuelt ekstraordinært SSP-ting den 8. juni er gjennomførbar.

- Oslo kan arrangere store idrettsarrangementer. Et VM i Oslo vil bli en folkefest. Arrangementet må sees i et nasjonalt perspektiv

Som et ledd i denne prosessen skal vi ansatte to medarbeidere til stort sett dugnadsbasertarbeid. Det er ønskelig at kandidatene bor på Østlandet, men ikke noe krav.

Vi trenger en ny IT-sjef

være med på et paradigme skift i stein, saks papir sporten. Forbundet ønsker å vise sin fulle profesjonalitet og tar sikte på å legge til rette gode nettløsninger for sine medlemmer gjennom enkeltmannsdugnad. Du får frie tøyler, men noe begrensende midler

Arbeidsoppgaver

Utvikling av nye og spennende applikasjoner og løsninger. Delta i konseptutvikling knyttet til funksjonalitet, brukeropplevelse og interaksjonsdesign. Utforme løsninger som benytter" rikt grensesnitt" Generell systemutvikling

Vi trenger også en ny Key Account Manager

Arbeidsoppgaver

- Lede, motivere og utvikle kommunikasjonsavdelingen ved NFSSP
- Arbeide strategisk med omdømmet til NFSSP
- Utvikle våre konsepter i samarbeid med Markedssjef
- følge opp avtalene aktivt og sikre fornøyde samarbeidspartnere
- Drive og ha ansvar for informasjonsarbeid rettet mot klubber, kretser, komiteer, medlemsmasse, media, sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Søknad sendes til steinsakspapir@nfssp.no