NM 2015 @ 10 Oct 2015
Vår VM-søknad førte ikke fram, denne gangen. Men NM blir det, og vi sonderer akkurat nå terrenget med tanke på å finne en NM-arena i Oslo! Dato er ikke satt, men vi sikter oss inn på begynnelsen av desember.

Vet du om en god NM-arena? Send oss gjerne en mail: steinsakspapir@nfssp.no.